Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties
Brandmeldinstallatie-Elektro-Actief-Wateringen

Een brandmeldinstallatie van Elektro Actief: een veilig idee in het Westland

Een brandmeldinstallatie grijpt in wanneer er brand is. Hiervoor moet de installatie wel goed functioneren. Daarnaast moet een brandmeldinstallatie regelmatig geïnspecteerd worden. Elektro Actief uit het Westland helpt u hiermee.

De schade tot een minimum beperken met brandmelders

Brand is voor iedereen een nachtmerrie. Binnen minuten kan je levenswerk, je woning of je zorginstelling verzwolgen worden door vlammen. Dan is voorkomen beter dan genezen. Wanneer er toch brand ontstaat, zorg dan dat dit zo snel mogelijk bekend is. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden, zodat letsel of erger voorkomen kan worden. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat er snel maatregelen genomen kunnen worden tegen het verder verspreiden van de brand. Hierdoor kan de schade worden beperkt. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ook voor een veilig gevoel. Als het toch mis gaat, dan kunt u snel ingrijpen.

De regelgeving voor brandmeldinstallaties: De NEN 2535 en 2575

Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN 2535 en NEN 2575.

Deze eisen hebben betrekking op:

  • De kwaliteit van de installatie
  • Het ontwerp
  • De hoeveelheid installaties die nodig is in een ruimte (brandmelders, etc.)
  • De uitvoering van de installatie

Elektro Actief uit het Westland is een erkend brandmeldinstallatiebedrijf. Hierdoor bent u verzekerd van een professioneel aangelegd brandmeldinstallatiesysteem.

Waarom een brandmeldinstallatie?

Iedereen moet een gebouw veilig kunnen verlaten bij calamiteiten. Met een brandmeldinstallatie zorgt u hiervoor. Een brand wordt door een goed systeem in een vroeg stadium ontdekt. Er kan dan snel op gereageerd worden. Hierbij is het belangrijk dat de brandmeldinstallatie regelmatig gecontroleerd wordt. Elektro Actief verzorgt de aanleg en de controle van brandmeldinstallaties.

Beperk uw risico als het om brand gaat en maak vandaag nog werk van uw brandveiligheid. Neem contact op met Elektro Actief uit Wateringen voor advies of uitvoering.

(0174) 29 88 77
info@elektro-actief.nl